Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC

Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC, mâm cặp 3 chấu máy tiện, mâm 3 chấu tự định tâm SC, mâm cặp máy tiện 3 chấu tự định tâm, Mâm cặp SC, mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC chandox, mâm cặp SC-03, mâm cặp SC-04, mâm cặp SC-05, mâm cặp SC-06, mâm cặp SC-07, mâm cặp SC-08, mâm cặp SC-09, mâm cặp SC-10, mâm cặp SC-12, mâm cặp SC-14, mâm cặp SC-16, mâm cặp 3 chấu Đài Loan, mâm cặp chandox, mâm cặp 3 chấu SC-6, mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC-6

Thế nào là mâm cặp tự định tâm

Mâm cặp tự định tâm là mâm cặp mà khi kẹp thì 3 chấu đi vào đồng thời để phân biệt với dòng mâm cặp độc lập khi kẹp thì các chấu chỉnh vào ra độc lập.

Các dòng mâm cặp 3 chấu tự định tâm dạng kẹp cơ của chandox

- Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC

- Mâm cặp 3 chấu tự định tâm SK

- Mâm cặp 3 chấu lỗ trục chính lớn SKB

- Mâm cặp 3 chấu kiểu D1

- Mâm cặp 3 chấu kiểu A1, A2

Thông số kỹ thuật của mâm cặp 3 chấu tự định tâm SC-06

Mâm cặp SC-06

- Đường kính ngoài 167mm

- Tốc độ lớn nhất 2000 vòng/phút

- Phạm vi kẹp ngoài 4-160mm, kẹp trong 48-150mm

- Trọng lượng 7.9kg

Các dạng mâm cặp khác

- Mâm cặp 3 chấu SC

- Mâm cặp 3 chấu SK

- Mâm cặp 3 chấu lỗ trục chính lớn SKB 

- Mâm cặp 4 chấu PS

- Mâm cặp 4 chấu PSK 

- Mâm cặp 6 chấu AS

- Mâm cặp 8 chấu AE

- Mâm cặp 3 chấu kiểu D1

- Mâm cặp 3 chấu kiểu A1, A2

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá sản phẩm

0904656786
Công Ty TNHH Công Nghiệp TSM Việt Nam
popup

Số lượng:

Tổng tiền: