LUY NÉT MÁY TIỆN

Luy net là gì?

Đối với những trục dài, yếu l/d lớn hơn 12 ngoài việc gá trên mâm cặp và một đầu chống tâm hoặc gá trên 2 mũi tâm còn có thể dùng luy nét để tăng độ cứng vững của chi tiết.
Có 2 loại luy net: luy net tĩnh và luy net động

Luy net tĩnh gá cố định trên băng máy. Loại này có độ cứng vững tốt nhưng đòi hỏi phải điều chỉnh các vấu luy net cẩn thận. Bề mặt của chi tiết tiếp xúc với các vấu luy net phải được gia công trước sao cho tâm của nó trùng với đường tâm của hai lỗ tâm hoặc phần cặp trên mâm cặp và lỗ tâm.
Đối với những trục yếu còn thô, có thể lắp vào chi tiết một ống đỡ có mặt trụ ngoài đã được gia công tinh ống này được kẹp chặt vào chi tiết nhờ ba hoặc sáu vít. Trước khi kẹp chặt ống đỡ phải điều chỉnh sao cho tâm mặt ngoài của ống trùng với tâm quay của chi tiết – cũng là đường tâm của trục chính máy tiện, có như vậy mặt ngoài của ống đỡ mới tiếp xúc tốt với các vấu luynet.
Luy net động có độ cứng vững kém hơn luy net tĩnh nhưng lại có ưu điểm là luôn luôn nằm gần vị trí của dao cắt. Ở vị trí này chi tiết gia công chịu lực lớn nhất vì nó được lắp cố định vào bàn dao và chuyển động cùng với bàn dao, do đó phát huy được tác dụng hơn so với luy net tĩnh. Luy net động thường dùng khi tiện trục trơn . Các vấu của nó tiếp xúc với chi tiết có thể nằm trước hoặc sau vị trí của lưỡi cắt theo hướng tiến dao. Vấu của luy net động chạy trước vị trí của dao cắt chỉ dùng khi tiện tinh hoặc bán tinh , Còn luy net động chạy sau có thể dùng cả khi tiện thô lẫn tiện tinh

Cách lựa chọn luy nét máy tiện

- Có thể đưa ra một model máy đầy đủ như luy nét cho máy tiện CA6140, CS6140, CY6140, CW6180, CW6163, CY6150, …

- Trên mỗi model lại đưa ra phạm vi kẹp đầy đủ như CY6140 cho phạm vi 50-200, CY6140 cho phạm vi 80-260mm

Cần có đầy đủ các kích thước cho các mặt tiếp xúc

Hay các kích thước luy nét cơ bản.

Bộ quả lăn lắp trên luy nét

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá sản phẩm

0904656786
Công Ty TNHH Công Nghiệp TSM Việt Nam
popup

Số lượng:

Tổng tiền: